Resiliència


La capacitat d’un sistema, comunitat, societat o persona, exposada a una amenaça o adversitat, de resistir, absorbir, adaptar-se i recuperar-se o de ressorgir dels seus efectes de manera oportuna i eficaç, que inclou la preservació i la restauració de les seves estructures i funcions bàsiques, desenvolupant recursos que eren latents, però es desconeixien fins al moment.

Font: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf